Plan komunikimi

Plan komunikimi nga Ambasada e Kopenhagen-it

Ambasada Kopenhagen

1-         Organizimi i një vizite të Ministrit të Diasporës në Kopenhagen;

2-         Takim me nënat shqiptare për mësimin e gjuhës shqipe (6-mujori i parë i 2019);

3-         Organizimi i një aktiviteti me nënat dhe gratë shqiptare me rastin e 7-8 Marsit;

4-         Festimi i 1 Qershorit me fëmijët, në bashkëpunim me shoqatat shqiptare në Danimarkë;

5-         Organizimi i Ditëve të Kulturës shqiptare në Komunën e Herlevit (Tetor 2019);

 6-  Organizimi i një misioni biznesi të palës sonë në Danimarkë, në bashkërendim me Zëvendësministrin Xhafaj dhe Drejtorinë e Diplomacisë Ekonomike, Publike dhe Diasporës (6-mujorin e II-të të 2019).

Go Top