Sugjero

123


Kohën e marrjes së shërbimitProceduratKomunikimiKonston


PoJo


PoJo

Ju falenderojmë pë kontributin tuaj në përmirësimin e shërbimeve konsullore!

Në këtë rubrikë ju do të gjeni hapsirën për të na dërguar sugjerimet tuaja në lidhje me shërbimin e marr në përfaqësi. Me plotësimin e të gjitha rubrikave ju mund të na e dërgoni sugjerimin tuaj i cili në kohë reale i shkon titullarit të përfaqësisë si dhe MEPJ
Go Top