Fto ambasadën


Kjo rubrikë synon që shtetasit shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë RSH të lajmërojnë e përfshijnë përfaqësinë që i mbulon për aktivitetet e organizuara prej komunitetit shqipfolës.

Go Top