Ambasada Tokio

Shtator

· Vizita e Deputetit Hirai dhe nje grup biznesmen, mbeshtetje ne bashkpunim me Ambasaden e Japonise.

· Takim me JICA drejtorin rajonal, diskutim rreth projekteve te reja dhe ecurise se projekteve ne vazhdim.

· Konsultimet dy paleshe ne Tokio, pergatitja e agendes, konsultim me palen japoneze. Pergatitja e agendes, ne focus takime me drejtues te Ministrise se jashtme, JICA. Grupin Parlamentar te miqesise Japoni Shqiperi.

· Japan Small Group, pjesemarrje active dhe promovimi I Shqiperise vlerave , historike kulturore , artistike,turistike, dhe hapesirat e favorshme ekonomike Ministri i Jashtem i Japonise Hayashi pjesemarres ne takim.

· Takim me zv Presidentin e JICA. Takim informues dhe shkembim idesh dhe bashkerendim perpara vizites se zv presidentit te JICA ne Tirane.

Tetor

· Bashkerendim me grupin parlamentar te Miqesise, Shqiperi Japoni, rreth vizites se parashikuar te deputeteve te Kuvendit te Shqiperise antare te grupit parlamentar te miqesise.

· Takim me IEO (International Exchange Organization) rreth organizimit te nje aktiviteti te perbashket promovues,me antare, miq te IEO dhe te ambasades.Pervoja e antareve te IEO pas vizites turistike te ketyre te fundit ne Shqiperi.

· Takim kooridinuse me Deputetin Kiuchi Manoru dhe Sekretari i Pergjithshem i Grupit Parlamentar te Miqesise Japoni Shqiperi, rreth vizites se parashikuar te ketij te fundit ne Shqiperi.

Nentor

· Organizimi i nje ekspozite picture ne Tokio(tentative) ne bashkpunim me bashkite e Tsukiji, Minato ne qytetin e Tokios. Synimin promovimi i vlerave kulturore, historike te vendit tone,organizimi i takimeve paraprake me drejtues te ketyre bashkive.

· Pritje me rastin e festes kombetare, komunitetin Shqiptar qe jeton ne Japoni dhe me Shoqaten e Shqiptareve ne Japoni.

· Organizimin e nje takimi me Deputetin Hirai, njeherazi edhe antare i grupit parlamentar te miqesise Japoni Shqiperi, follow up pas vizites se tij ne Tirane.

Dhjetor

· Vizite dhe leksion ne Universitetin e Yamanashi.

· Ceremonia e Celjes se bibliotekes se librit shqip ne Ambasade.

· Dita e rinise, takim me komunitetin Shqiptar ne Japoni dhe me Shoqaten Shqiptaret e Japonise

· Takim me Min On group per organizimin e nje aktiviteti me artiste shqiptar

Go Top