VEPRIMTARITË E PLANIFIKUARA SHTATOR-DHJETOR 2023

Shtator:

· Konferenca e parë globale për mbledhjen e të dhënave për të matur korrupsionin, UNODC-IACA

· Konferencë e UNIDO-s “Urë për Qytetet 2023”, “Përshpejtimi i veprimit klimatik përmes novacionit urban”

· Konferenca e kryesisë së OSBE-së për barazinë gjinore, Tetovë

· Takimi Grupit të Punës Ndërqeveritar për përmirësimin e Administrimit dhe Financave të UNODC-së

· Takime të përjavshme të Këshillit të Përhershëm të OSBE-së

· Takime të përjavshme të Forumit për Bashkëpunim në Çështjet e Sigurisë të OSBE-së

· Takime të përjavshme të Komitetit Këshillimor për Financat dhe Menaxhimin e OSBE-së

· Takimi i Grupit Joformal të Punës të OSBE-së për sigurinë kibernetike

· Takimi përmbyllës i Forumit Ekonomik-Mjedisor të OSBE-së, Pragë

· Konferenca e Përgjithshme e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore (ANEA)

· Takime të grupeve të punës të UNODC-së në kuadër të Konventës së OKB-së kundër Krimit të Organizuar Transnacional (UNTOC)

Tetor:

· Takimi i Rishikimit të Zbatimit të Dimensionit Njerëzor të OSBE-së, Varshavë, Poloni

· Konferenca vjetore e kryesisë së OSBE-së për sigurinë kibernetike, Shkup

· Konferenca rajonale OSBE-UNHCR për aksesin tek dokumentet civile dhe parandalimin e pashtetësisë në Evropën Juglindore

· Takime të tri komiteteve të OSBE-së (siguria, ekonomiko-mjedisor, dimensioni njerëzor)

· UNIDO: Dita Botërore e Qyteteve, Shangai, Kinë

· Takime të grupeve të punës të UNODC-së në kuadër të Konventës së OKB-së kundër Krimit të Organizuar Transnacional (UNTOC)

· Takime të përjavshme të Këshillit të Përhershëm të OSBE-së

· Takime të përjavshme të Forumit për Bashkëpunim në Çështjet e Sigurisë të OSBE-së

· Takime të përjavshme të Komitetit Këshillimor për Financat dhe Menaxhimin e OSBE-së

Nëntor:

· Takimi Grupit të Punës Ndërqeveritar për përmirësimin e Administrimit dhe Financave të UNODC-së

· Takimi i Zbatimit të Dimensionit Ekonomik-Mjedisor të OSBE-së

· Forumi Ndërkombëtar i Energjisë dhe Klimës i UNIDO-s

· Takim i Komisionit Përgatitor të CTBTO-së, seanca 61

· Takime të tri komiteteve të OSBE-së (siguria, ekonomiko-mjedisor, dimensioni njerëzor)

· Konferenca e Përgjithshme e UNIDO-s

· Seminar i Dimensionit Njerëzor të OSBE-së, Varshavë, Poloni

· Takimi i Asamblesë së Palëve të Akademisë Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit (IACA)

· Takimi i Grupit Joformal të Punës të OSBE-së për sigurinë kibernetike

· Takim me shqiptarët që punojnë në organizatat ndërkombëtare në Vjenë 28-29

· Mbledhja e Bordit të Zhvillimit Industrial të UNIDO-s, seanca 52

· Konferenca e Përgjithshme e UNIDO-së

· Takime të përjavshme të Këshillit të Përhershëm të OSBE-së

· Takime të përjavshme të Forumit për Bashkëpunim në Çështjet e Sigurisë të OSBE-së

· Takime të përjavshme të Komitetit Këshillimor për Financat dhe Menaxhimin e OSBE-së

Dhjetor:

· Takimi i Këshillit Ministror të OSBE-së, Shkup

· Takime të përjavshme të Këshillit të Përhershëm të OSBE-së

· Takime të përjavshme të Forumit për Bashkëpunim në Çështjet e Sigurisë të OSBE-së

· Takime të përjavshme të Komitetit Këshillimor për Financat dhe Menaxhimin e OSBE-së

· Takime të seancave të rimbledhura të Komisionit për Drogat Narkotike dhe Komisionit për Parandalimin e Krimit dhe Drejtësinë Penale të UNODC-së

Go Top