Ambasada Pekin

Aktivitetet në periudhën Shtator – Dhjetor 2023 janë:

  1. Artet vizuale – një urë efektive për mirëkuptimin e bashkëpunimin  kulturor Shqipëri-Kinë.   (aktivitet me riprodhime veprash të artit vizual shqiptar kombinuar me paraqitje origjinale e performime direkte nga autorë kinezë).  Shtator 2023

  2. Organizimi i Festës Kombëtare të Shqipërisë në 28 Nëntor.

  3. Në përgjigje të kërkesave të tyre, 2-3 vizita njohëse mbi Shqipërinë nga shkollat, institutet apo mediat kineze që duan të njihen me historinë, kulturën e artin tonë duke demonstruar njëkohësisht para nesh edhe artin e kulturën kineze.  Shtator – Dhjetor 2023

  4. Një ekspo  e verërave e pijeve alkolike Shqiptare e Kineze –dhe një forum mbi mundësitë e bashkëpunimit në atë fushë. Aktiviteti kushtëzohet nga një aktivizim i suksesshëm i prodhuesve shqiptarë nën koordinimin e DDE, të interesuar të aksesojnë tregun kinez me produktet e tyre.  Dhjetor 2023
Go Top