Lista e vendeve me legalizim

Dokumentat që përdoren në vendet të cilat nuk janë anëtare të Konventës së Hagës, 05 tetor 1961 për Apostilën, legalizohen me vulë të thjeshtë. Pra, për shtetet të cilat nuk janë të listuara në regjimin e apostilës, dokumentat legalizohen me vulë të thjeshtë, me përjashtim të vendeve me të cilat ka marrëveshje dypalëshe, dokumentat e të cilave paraqiten drejtëpërdrejtë pranë autoriteteve përkatëse pa nevojën e apostilimit apo legalizimit të thjeshtë.

Go Top