Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Rusi – Moske

Mbulimi diplomatik

 • Bjellorusia
 • Uzbekistan
 • Taxhikistan

 

 Lista e dokumenteve Shqiptaro-Ruse në fuqi

 1. Konventë midis Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Bashkimit të Republikave Popullore Socialiste Sovjetike për dhënien e ndihmës juridike për cështje civile, familjare të martesës dhe penale, nënshkruar më 30.06.1958.
 2. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi fluturimet ajrore, datë 23 qershor 1993 (ka hyrë në fuqi më 23.06.1993).
 3. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi udhëtimet e ndërsjella të shtetasve, datë 7 prill 1993 (ka hyrë në fuqi më 06.08.1993).
 4. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi bashkëpunimin në fushën e postave dhe lidhjes elektronike, datë 7 prill 1995 (ka hyrë në fuqi më 07.04.1995).
 5. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi tregtinë, bashkëpunimin ekonomik dhe tekniko-shkencor, datë 11 prill 1995 (ka hyrë në fuqi më 30.10.1995).
 6. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi transportin ndërkombëtar automobilistik, datë 23.06.1993 (ka hyrë në fuqi më 24.10.1995).
 7. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi bashkëpunimin kulturor dhe shkencor, datë 11 prill 1995 (ka hyrë në fuqi më 18.12.1995).
 8. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi bashkëpunimin në fushën e turizmit, datë 28 nëntor 1995 (ka hyrë në fuqi më 22.01.1996).
 9. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë të investimit të kapitaleve, datë 11 prill 1995 (ka hyrë në fuqi më 29.05.1996).
 10. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi shmangien e tatimit të dyfishtë për taksat mbi të ardhurat dhe pronën, datë 11 prill 1995 (ka hyrë në fuqi më 09.12.1997).
 11. Konventa Konsullore ndërmjet Federatës Ruse dhe Republikës së Shqipërisë, datë 11 prill 1995 (ka hyrë në fuqi më 08.01.1998).
 12. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi transportin detar, datë 19 shtator 1996 (ka hyrë në fuqi më 24.10.1998).
 13. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi njohjen e ndërsjellë dhe ekuivalentimin e dokumenteve shkollore, datë 8 qershor 2000 (ka hyrë në fuqi më 08.06.2000).
 14. Marrëveshje ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse mbi rregullimin e borxhit të Republikës së Shqipërisë kundrejt Federatës Ruse për kreditë e dhëna më parë, datë 26 janar 2001 (ka hyrë në fuqi më 02.04.2002).
 15. Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Federatës Ruse për përmbushjen e detyrimeve financiare të Republikës së Shqipërisë kundrejt Federatës Ruse mbi balancat e llogarive të korporatës shtetërore “Banka e zhvillimit dhe veprimtarisë ekonomike me jashtë (Vneshekonombank)” tek Banka e Shtetit Shqiptar, datë 31.03.2011.

 

 Zbulo më shumë për shërbimet e Ambasadës

 Zbulo më shumë për trokitjen virtuale

 

Go Top