SOS

Ambasada Riad

Kontakt Emergjence

00966 532405751


Kontakt Ambasade

00966 112816535


Kontakt Emergjence

Ambasada Vjenë

00 966 53 240 5751


Kontakt Ambasade

00966 11 281 65 35


Mision pranë BE

Kontakt Emergjence

+32488026890


Kontakt Ambasade

+3226401422


Ambasada Brazilia

Kontakt Emergjence

5561999653020


Kontakt Ambasade

+556133640519


Ambasada Brazilia

Kontakt Emergjence

+5561999653020


Kontakt Ambasade

+556133640519


Ambasada Sofie

Kontakt Emergjence

00359894311493


Kontakt Ambasade

0035929433857


Ambasada Pragë

Kontakt Emergjence

00420773290718


Kontakt Ambasade

00420233370594


Ambasada Kopenhagen

Kontakt Emergjence

00 45 31886225


Ambasada Kajro

Kontakt Emergjence

00201033142271
Kontakt Ambasade

0020227364321


Misioni i RSh-së në Strasburg

Kontakt Emergjence

0033614791754


Kontakt Ambasade

0033388360206


Ambasada Athinë

Kontakt Emergjence

00306941658183


Kontakt Ambasade

00302106876213

Konsuallata e Përgjithshme Selanik

Kontakt Emergjence

00306983661224


Kontakt Ambasade

00302310257598

Konsuallata e Përgjithshme Selanik

Kontakt Emergjence

00306983661224


Kontakt Ambasade

00302310257598

Konsullata e Përgjithshme Janinë

Kontakt Emergjence

00306940065951


Kontakt Ambasade

00302651022636

Ambasada Berlin

Kontakt Emergjence

+49 179 8215905

Konsullata në Mynih

Kontakt Emergjence

004915237913997


Kontakt Ambasade

004908992284522
004908992284524


Ambasada Hagë

Kontakt Emergjence

00201033142271
Kontakt Ambasade

0020227364321


Ambasad Budapest

Kontakt Emergjence

0036302013676


Kontakt Ambasade

+3613361098


Ambasada Romë

Kontakt Emergjence

00393420498192


Kontakt Ambasade

00390686224115

Konsullata e Përgjithshme Milano

Kontakt Emergjence

00393497834666


Kontakt Ambasade

0039028051265


Ambasada Tel Aviv

Kontakt Emergjence

00972549042813


Kontakt Ambasade

00972 3 54 65 866


Ambasada Tokio

Kontakt Emergjence

+81 70 3846 4086


Kontakt Ambasade

+81 3 3543 6861


Ambasada Doha

Kontakt Emergjence

+ 974 70 277 222


Kontakt Ambasade

+974 40 027413


Ambasada Pekin

Kontakt Emergjence

008615201101825


Kontakt Ambasade

00861065321120


Ambasada Zagreb

Kontakt Emergjence

00385 91 987 5941


Kontakt Ambasade

00385 1 4810 427


Ambasada Otava

Kontakt Emergjence

0013168647575


Kontakt Ambasade

0016132364114
0016132363053


Ambasada Prishtinë

Kontakt Emergjence

+37745618618


Kontakt Ambasade

+381382482084


Ambasada Kuvajt

Kontakt Emergjence

+00965 94048219


Kontakt Ambasade

00965 25240627


Ambasada Shkup

Kontakt Emergjence

003897537896


Kontakt Ambasade

0038923246726


Ambasada Podgoricë

Kontakt Emergjence

0038267288757


Kontakt Ambasade

0038220671772


Ambasada Londër

Kontakt Emergjence

00447518662630


Kontakt Ambasade

00442078288897


Ambasada Varshavë

Kontakt Emergjence

0048501194910


Kontakt Ambasade

0048228241427


Ambasada Bukuresht

Kontakt Emergjence

0040784646594


Kontakt Ambasade

0040212119829


Ambasada Moskë

Kontakt Emergjence

0040784646594


Kontakt Ambasade

0040212119829


Ambasada Beograd

Kontakt Emergjence

0038163309598


Kontakt Ambasade

00381113066642


Ambasada Bratislavë

Kontakt Emergjence

00421 904801391


Kontakt Ambasade

00421 263810048
00421 263810050


Ambasada Lubjanë

Kontakt Emergjence

0038631240760


Kontakt Ambasade

0038615473650
0038615473651


Ambasada Madrid

Kontakt Emergjence

0034667673333


Kontakt Ambasade

0034915626985


Misioni pranë OKB Nju Jork/ Konsullata

Kontakt Emergjence

001 347 241 44 34


Kontakt Ambasade

001 212 255 7381


Ambasada Stokholm

Kontakt Emergjence

0046 76 258 5041


Kontakt Ambasade

0046 8 731 0920


Ambasada Ankara

Kontakt Emergjence

00905495611985


Kontakt Ambasade

0090312446103

Konsullata e Përgjithshme Stamboll

Kontakt Emergjence

00905395060417


Kontakt Ambasade

00902122443556


Ambasada Bernë

Kontakt Emergjence

+41774099729


Kontakt Ambasade

+41319526010

Kjo rubrikë synon t’i vijë në ndihmë shtetasve në të gjitha ato raste kur ata kanë nevojë për asistencën e përfaqësive tona diplomatike. Për raste emergjente të tilla si përmbytje, aksidente, vrasje, vjedhje, fatkeqësi natyrore, sugjerohet që qytetari të zgjedhë Përfaqësinë më të afërt për ta lajmëruar për problemin e tij dhe në të njëjtën kohë të lajmërohet dhe MEPJ.

Go Top